Saturday, May 04, 2013

Perjuangan politik dan perjuangan kelas.


Telah termaktub didalam mana-mana lipatan sejarah, perjuangan politik sebenarnya adalah perjuangan antara kelas masyarakat.

Sebagaimana pemberontakan hamba diwaktu Rom Kuno, pemberontakan petani-petani dizaman Eropah Medieval, perang-perang saudara dan revolusi abad ke-17 dan ke-18. Seperti juga pemberontakan golongan pekerja di Perancis 1871, di Russia 1917, di German dan Hungary 1919, di Itali 1920, di Chile 1972-73, di Portugal 1975, di Iran 1979 dan di Poland 1980. (Chris Harman, 1979)

Walaubagaimanapun, setiap pemberontakan hasil usaha keras golongan pekerja dan tertindas pasti akan berakhir dengan kewujudan pemerintah elit yang baru. Sepertimana penggantian golongan elit kapitalis yang mengambil alih kuasa politik dan ekonomi daripada monarki selepas Revolusi Perancis. Golongan bawahan yang sebelumnya bergelar hamba, kini cuma bertukar status kepada hamba-gaji walaupun revolusi telah berlaku dan monarki diktator telah dijatuhkan.

Maka, jika dikaitkan dengan situasi Malaysia. Perjuangan politik kita haruslah bersandarkan perjuangan kelas. Biar siapa pun yang diberi mandat memerintah, mereka harus berusaha mengurangkan autonomi serta kuasa ekonomi dan politik golongan kelas elit Malaysia. Segala kekayaan terkumpul kelas elit Malaysia (seperti Ketua Menteri Sarawak Seumur Hidup, Taib Mahmud) haruslah disebarkan semula kepada rakyat dalam bentuk lebih inklusif.

Apapun, hasil perjuangan politik haruslah bersifat lebih inklusif terutama bagi golongan bawahan dan pertengahan di Malaysia bagi menjamin kestabilan sosial masyarakat Malaysia.

"The history of all hitherto existing societies has been the history of class struggles."

No comments:

Post a Comment

Ideas in words by